Kontakt
Strona główna Korzyści

Korzyści wynikające z uczestnictwa w konkursie:

 • Uzyskanie Godła Promocyjnego Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości stanowi dla każdego banku w Polsce potwierdzenie spełniania wysokich standardów jakości, co stanowi znaczącą wartość dodaną do oferty produktowej. Nagrody Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców przyznawane od 16 lat są potwierdzeniem wysokiej jakości usług skierowanych do segmentu MSP, natomiast przyznawana od tego roku Bankowa Nagroda Jakości stanowi dowód szczególnego uznania profesjonalizmu bankowego przez środowiska przedsiębiorców. Możliwość posługiwania się Godłem Promocyjnym wzmacnia wizerunek instytucji finansowych, a co najważniejsze zwiększa zaufanie dotychczasowych klientów i przyczynia się do pozyskania nowych.

 • Rozpoznawalne przez przedsiębiorców logo konkursu „złote jabłuszko” wskazuje przedsiębiorcom te instytucje finansowe, które osiągnęły wysoki poziom jakości obsługi przedsiębiorców i charakteryzują się rzeczowym podejściem oraz zrozumieniem specyfiki problemów polskich przedsiębiorców, a także te, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać pojawiające się możliwości budowy silnych więzi z sektorem MSP.

  Przykłady wykorzystania logo:

 • Możliwość uzyskania niezależnego od banku porównania standardów jakości w zakresie obsługi przedsiębiorców i oceny faktycznej ich realizacji w praktyce operacyjnej oddziałów bankowych – dzięki temu bank może podjąć kroki na rzecz podwyższenia jakości.

 • Każdy bank, biorący udział w tegorocznej edycji otrzyma raport oceniający ilościowo i jakościowo systemy obsługi klientów z sektora MSP przez tajemniczych klientów, a także zobrazowanie tych wyników na tle wyników innych banków. Dzięki temu bank dowie się, które szczegółowe aspekty obsługi przedsiębiorców muszą ulec poprawie, aby osiągnąć poziom lidera.

  Porównawcze badania tajemniczych przedsiębiorców w bankach

 • W raporcie znajdzie się także ocena promocji oraz informacji skierowanych do sektora MSP. Raport będzie przygotowany w formie benchmarkingowej, co pozwoli określić dystans do liderów i umożliwi bankowi jeszcze lepsze dopasowanie swojej oferty do potrzeb tego sektora.

 • Wspólna Gala z udziałem kilkuset przedsiębiorców – przedstawicieli „Przedsiębiorstw Fair Play”, podczas której banki mogą promować produkty skierowane do sektora MSP.

  więcej zdjęć

 • Zapoznanie mediów lokalnych i regionalnych z terenu działania instytucji finansowych, biorących udział w danej edycji konkursu, z informacjami na temat aktywności tych placówek oraz z wynikami konkursu.

 • Umieszczenie zebranych materiałów na www.bankprzyjazny.pl.

 • Umożliwienie uczestnikom konkursu zamieszczania swoich materiałów edukacyjnych dla przedsiębiorców na portalu www.bankprzyjazny.pl.

 • Przekazanie informacji na temat wyników konkursu m.in. do:

  1. jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których znajduje się bank lub oddział,

  2. organizacji przedsiębiorców funkcjonujących na danym terenie,

  3. uczelni wyższych,

  4. organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości.

© 2017 Copyright Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4