Kontakt
Strona główna O Konkursie

„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości”
XVIII edycja

 

I etap

 

Rozpoczęła się nowa – XVIII edycja programu skierowanego do sektora finansowego, organizowanego przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji programów certyfikacyjnych dla gmin i przedsiębiorców, które z pewnością pomoże nam w realizacji nowego wyzwania.

Konkurs „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” ma już 17-letnią tradycję, którą będziemy z dumą kontynuować przy jednoczesnym wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań i zwiększonej puli korzyści dla jego uczestników. Zapraszamy do udziału w nowej edycji wszystkie banki, które świadczą usługi z zakresu obsługi finansowej małych i średnich przedsiębiorstw.

Główne cele konkursu rozwiń tekst

  • wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami,
  • tworzenie klimatu wzajemnego zaufania,
  • popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz uzyskanie synergicznego efektu rozwojowego banków, jak i sektora MSP w Polsce,
  • wyróżnienie tych instytucji finansowych, które dokonały poważnego wysiłku w celu poszerzenia dostępności swoich usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowa formuła konkursu wprowadzona podczas XVII edycji programu została przygotowana wraz z ekspertami oraz przedstawicielami sektora bankowego i zapewniła naszym Laureatom jeszcze więcej korzyści. Dzięki modyfikacjom przede wszystkim zmniejszył się stopnień zaangażowania w przygotowanie niezbędnej do oceny Banku dokumentacji, a badanie uczestników w ramach II etapu po raz pierwszy w historii konkursu przeprowadzono w oparciu o wizyty tajemniczych klientów w placówkach Banku. Wprowadzone zmiany będą kontynuowane podczas XVIII edycji.

Zasady i etapy weryfikacji rozwiń tekst

I etap – złożenie deklaracji uczestnictwa i wypełnienie ankiety, ocena ankiety

II etap – badanie jakości świadczenia usług bankowych przedstawicielom sektora MSP z wykorzystaniem tzw. tajemniczych klientów

Każdy uczestnik po przejściu dwóch etapów weryfikacji otrzyma raport oceniający ilościowo i jakościowo systemy obsługi klientów z sektora MSP, uwzględniający wyniki Banku na tle wszystkich uczestników programu. W dokumencie znajdzie się także ocena promocji oraz informacji skierowanych do sektora MSP. Raport benchmarkingowy pozwoli określić dystans do liderów i umożliwi uczestnikom konkursu jeszcze lepsze dopasowanie swojej oferty do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Główne korzyści dla Laureatów rozwiń tekst

  • uzyskanie Godła Promocyjnego Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości, będącego potwierdzeniem spełniania wysokich standardów jakości, co stanowi znaczącą wartość dodaną do oferty produktowej;
  • możliwość posługiwania się Godłem Promocyjnym w materiałach promocyjnych i handlowych banku, na stronie WWW i w korespondencji;
  • wzmocnienie wizerunku banku i budowanie zaufania wśród obecnych i potencjalnych klientów, nie tylko z sektora MSP;
  • możliwość uzyskania niezależnego od banku porównania standardów jakości w zakresie obsługi przedsiębiorców i oceny faktycznej ich realizacji w praktyce operacyjnej oddziałów bankowych, dzięki czemu bank może podjąć kroki na rzecz podwyższenia jakości;
  • raport benchmarkingowy oceniający ilościowo i jakościowo systemy obsługi klientów z sektora MSP przez tajemniczych klientów, a także zobrazowanie tych wyników na tle wyników innych banków. W ramach raportu bank otrzyma ocenę promocji oraz informacji skierowanych do sektora MSP. Raport pozwoli określić dystans do liderów i umożliwi bankowi jeszcze lepsze dopasowanie swojej oferty do potrzeb tego sektora;
  • nawiązanie nowych kontaktów i możliwość zaprezentowania oferty oraz fachowych porad Laureatom programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XVIII edycji programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości” odbędzie się podczas Wielkiej Gali programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017 w obecności przedstawicieli kilkuset przedsiębiorstw – właścicieli, prezesów i dyrektorów - laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W ten sposób chcemy umożliwić laureatom programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi i promocję oferty skierowanej do sektora MSP wśród kilkuset rzetelnych i wyróżniających się na rynku przedsiębiorstw.

Laureaci programu będą mieli okazję do przedstawienia na stronach internetowych organizatora porad eksperckich uczestnikom i laureatom programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jako organizatorzy obu programów chcemy w ten sposób przyczynić się do budowania profesjonalnych relacji pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami, opartych na wzajemnym zaufaniu i obopólnych korzyściach.

Zamierzeniem organizatorów programu jest zainicjowanie współzawodnictwa zarówno pomiędzy bankami, jak i poszczególnymi oddziałami tych instytucji, opartego na zasadzie dobrej współpracy, prowadzącego w rezultacie do wzrostu rynku wsparcia finansowego MSP w Polsce. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie wszystkie banki uniwersalne, spółdzielcze oraz oddziały bankowe.

© 2017 Copyright Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4