Kontakt
Strona główna Organizatorzy

Organizatorzy konkursu

XVII EDYCJA

IX - XVI EDYCJA

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) została powołana w 1990 roku. KIG zrzesza ponad 130 regionalnych i branżowych izb gospodarczych z całego kraju. Głównym celem działania Krajowej Izby Gospodarczej jest reprezentowanie środowiska przedsiębiorców wobec władz publicznych między innymi poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki, wspieranie przedsiębiorczości opartej na wysokich standardach etycznych i uczciwej konkurencji.

Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw została zażołona w 1992 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz korporację Scientex International Inc., Va. USA, reprezentującą Komisję Kongresu USA ds. Małych Przedsiębiorstw w Europie Srodkowej. Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

II - VIII EDYCJA

I EDYCJA

© 2017 Copyright Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4